ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการแพทย์ทางเลือก)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการแพทย์ทางเลือก)

รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย แสดง […]

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง พ.ศ. &# […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,459 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการแพทย์ทางเลือก)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,459 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการแพทย์ทางเลือก)