การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) “ชุมชนล้อมรักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 24/01/2024 15:56

  วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) “ชุมชนล้อมรักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) “ชุมชนล้อมรักษ์” บูรณาการ 5 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ทหาร – ตำรวจ – นายอำเภอ – นายก อบต. – สาธารณสุขอำเภอ จาก 200 อำเภอ ใน 31 จังหวัด ร่วมกันดูแลผู้ป่วยยาเสพติดทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและการดำเนินชีวิต ให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาสมุนไพรเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ภายในบูธนิทรรศการ ยังมีการสาธิตกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อลดความต้องการยาเสพติด การทำสมาธิบำบัด และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด อาทิ ตำรับการุณย์โอสถ ยาทำให้อดฝิ่น ยาสามราก โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมอภิปราย เรื่อง การสนับสนุนขับเคลื่อน CBTx ชุมชนล้อมรักษ์ อีกด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2567 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

pr2266-25012567