ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดฯ ณ ศุนย์ส้งเสริมสุขภาพแผนไทย (นนทบุรี) เป็นเงินทั้งสิ้น 781,830 บาท โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดฯ ณ ศุนย์ส้งเสริมสุขภาพแผนไทย (นนทบุรี) เป็นเงินทั้งสิ้น 781,830 บาท โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สีและขาว-ดำ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สีและขาว-ดำ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้และรู้เท่าทันการใช้สมุนไพรและยาสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้และรู้เท่าทันการใช้สมุนไพรและยาสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้อยาสมุนไพร สารสกัดกระชาดำ ขนาด 90 กรัม จำนวน 157,500 แคปซูล จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจัดซื้อยาสมุนไพร สารสกัดกระชาดำ ขนาด 90 กรัม จำนวน 157,500 แคปซูล จำนวน 1 รายการ