การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ครั้งที่ 1/2567

แถลงข่าว เรื่องขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษฯ

แถลงข่าว เรื่องขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษฯ

การประชุมหารือแนวทางการผลิตบุคลากรด้านการบริการนวดเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ

การประชุมหารือแนวทางการผลิตบุคลากรด้านการบริการนวดเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่1/2567

พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพ “จากเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารเป็นยา”

พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพ “จากเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารเป็นยา”

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2567

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2567