มาตรการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มาตรการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวบิดเบือน เขย่งเท้าวันละ 6 นาที ช่วยลดน้ำตาลในเลือด

ข่าวบิดเบือน เขย่งเท้าวันละ 6 นาที ช่วยลดน้ำตาลในเลือด