ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัตถุดิบในการสาธิตเมนูอาหารไทยถิ่น กินเป็นยา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

สร้างเมื่อ 31/01/2024 10:53

Powered By EmbedPress