คําถามที่พบบ่อย

การให้บริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานให้บริการอะไรบ้าง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานให้บริการการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต อีกทั้งมีให้บริการคลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตาและคลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนต้น ข้อมูลเพิ่มเติม < <

สามารถเข้ารับบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานได้ที่ไหน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) ☎️022243261 🟢 Line@
 2. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย) กระทรวงสาธารณสุข ☎️025902606 / 025911964 🟢 Line@ และมีจุดให้บริการย่อย 2.1 เรือนพระยาพิศณุประสาทเวช (เรือนหมอคง) ☎️ 0825515400  2.2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กรมสุขภาพจิต   ☎️ 025908088
 3. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ☎️ 021437759 / 021437959 🟢 Line @780eiise
 4. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาลาดกระบัง ☎️ 0615624436 🟢 Line @010dihmj
 5. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ☎️ 042180880 🟢 Line @711taqvq
 6. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ ☎️ 0923920402 🟢Line @967mvtxk
 7. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง ☎️ 074600036 🟢 Line @466mtctu
 8. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร ☎️ 0986719100 🟢 Line @821vljsp
 9. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง ☎️0959417155 🟢 Line @665djbxp
 10. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา ☎️ 0842155019 🟢 Line @646hxhrr
การให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกให้บริการอะไรบ้าง สามารถรับบริการได้ที่ไหน

การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก ให้บริการ ฝังเข็ม ครอบแก้ว กดจุดคลายพังผืด คีเลชันบำบัด นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย วิตามินบำบัด สามารถเข้ารับบริการการแพทย์ทางเลือก ได้ที่ DPU Wellness Center

ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อยากทราบสรรพคุณและประโยชน์ของสมุนไพร

สามารถศึกษาข้อมูลสมุนไพร สรรพคุณ และประโยชน์สมุนไพร ได้ที่ คลังความรู้ DTAM

ปรึกษาการใช้สมุนไพรผ่านช่องทางใด

ปรึกษาการใช้สมุนไพรได้ที่ช่องทางไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือช่องทางการรับบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานทุกสาขา

การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สามารถขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้ที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

การขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก

ผู้ผลิตภาครัฐและเอกชนสามารถ Download เอกสารแบบฟอร์มการขอรหัส ได้ที่

การให้บริการกัญชาทางการแพทย์

ปรึกษาการใช้กัญชาในการรักษาโรค / รับยากัญชา

สามารถเข้ารับบริการปรึกษาการใช้กัญชาในการรักษาโรคได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตามสาขาที่สะดวกใกล้บ้านท่าน ข้อมูลเพิ่มเติม < <

การยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)
 • สามารถยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ผ่านระบบบริการยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) < <
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการสมุนไพรควบคุม กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข  โทร 021495607-8 หรือ 025917007 ต่อ 3713 ในวันและเวลาราชการ (8.30 น. – 16.30 น.) หากยื่นขอในส่วนภูมิภาคต่างจังหวัด โปรดติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ E-Mail < <
การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้กัญชา

วิธีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านทาง | เว็บไซต์ สำหรับประชาชนทั่วไป | เข้าเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้วเลือกที่ “รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผู้บริโภค” หรือ เข้าที่เว็บไซต์ < <

กฎหมายเกี่ยวกับสมุนไพรควบคุม (กัญชา)