ธรรมาภิบาลข้อมูลกรม​ (Data Governance)

คำสั่ง / ประกาศ
ประกาศกรมเรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประกาศ ณ 2567
คำสั่ง
ประกาศ ณ 2567