กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร ยกระดับเป็นต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภาคใต้ ตอนบน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร ยกระดับเป็นต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภาคใต้ ตอนบน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 เมนูอาหารสมุนไพร ถวายพระสงฆ์ห่างไกลโรค

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 เมนูอาหารสมุนไพร ถวายพระสงฆ์ห่างไกลโรค

กรมการแพทย์แผนไทยฯ คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมการประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับโลก “ยาทำให้อดฝิ่น ชนิดเม็ดฟู่”

กรมการแพทย์แผนไทยฯ คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมการประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับโลก “ยาทำให้อดฝิ่น ชนิดเม็ดฟู่”

กรมแพทย์แผนไทยฯแนะ ใช้ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด 19 ย้ำ ผู้ป่วยใช้ยา “ฟ้าทะลายโจร” รักษาได้

กรมแพทย์แผนไทยฯแนะ ใช้ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด 19 ย้ำ ผู้ป่วยใช้ยา “ฟ้าทะลายโจร” รักษาได้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะกลุ่มวัยแรงงาน ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ให้ห่างไกลโรค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะกลุ่มวัยแรงงาน ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ให้ห่างไกลโรค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมรับหน้าร้อน ด้วยศาสตร์แผนไทยและสมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมรับหน้าร้อน ด้วยศาสตร์แผนไทยและสมุนไพร

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 วิธี ฟื้นฟูสุขภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ช่วงฤดูร้อน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 วิธี ฟื้นฟูสุขภาพผิวพรรณให้มีสุขภาพดี ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ช่วงฤดูร้อน

รพ.กุดชุม เตรียมพร้อมแหล่งฝึกทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์แผนไทย พร้อมทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ

รพ.กุดชุม เตรียมพร้อมแหล่งฝึกทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์แผนไทย พร้อมทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 5 จุดคลายง่วง สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมชู 4 ยาสมุนไพรพกติดตัว เดินทางไกล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 5 จุดคลายง่วง สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมชู 4 ยาสมุนไพรพกติดตัว เดินทางไกล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ

5 กระทรวงหลัก จับมือ ยกระดับประเทศไทย สู่ผู้นำในภูมิภาคด้านสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนพัฒนำเมืองสมุนไพร เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชาติ