ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 99,459 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการแพทย์ทางเลือก)

สร้างเมื่อ 29/01/2024 16:28

Powered By EmbedPress