ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากนั้นทางคณะฯ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร

สร้างเมื่อ 23/01/2024 15:53

  วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร (รพ.สต.บางลึกเก่า) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากนั้นทางคณะ ฯ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนหนองหมุก ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

pr2269-25012567