แถลงข่าว เรื่องขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษฯ

แถลงข่าว เรื่องขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษฯ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

กรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

กรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

กรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

กรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

กรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

กรม เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

กิจกรรม”ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางกายด้วยการเต้นจังหวะ บาสโลบ (Paslop)”

กิจกรรม”ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทางกายด้วยการเต้นจังหวะ
บาสโลบ (Paslop)”