ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงข้อมูลผังรายชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงข้อมูลผังรายชื่อหน่วยงานกองกฎหมาย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ของลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,240 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ของลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 34,240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส เป็นเงินทั้งสิ้น 10,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,398.60 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการอบรม เป็นเงินทั้งสิ้น 6,398.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ครั้งที่ 1/2567

แถลงข่าว เรื่องขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษฯ

แถลงข่าว เรื่องขอให้ทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุชื่อดอกกัญชา ช่อดอกกัญชงให้เป็นยาเสพติดให้โทษฯ

การประชุมหารือแนวทางการผลิตบุคลากรด้านการบริการนวดเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ

การประชุมหารือแนวทางการผลิตบุคลากรด้านการบริการนวดเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ