ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (25-27 ก.ค.67)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (25-27 ก.ค.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส (Wellness Community) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส (Wellness Community) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างออกแบบและผลิต Roll up “เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างออกแบบและผลิต Roll up “เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 5 และ ชั้น 6 จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 5 และ ชั้น 6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อหนังสือตำรา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อหนังสือตำรา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ อาหารสมุนไพรถิ่น กินเป็น ไม่ป่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ อาหารสมุนไพรถิ่น กินเป็น ไม่ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 16 ระดับภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 16 ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (วันที่ 16-19 ก.ค. 67 ณ จ.ขอนแก่น)

ประกาศจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (วันที่ 16-19 ก.ค. 67 ณ จ.ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน (วันที่ 16-17 ก.ค. 67 ณ จ.สกลนคร และจ.นครพนม)

ประกาศจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน (วันที่ 16-17 ก.ค. 67 ณ จ.สกลนคร และจ.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปรณ์สำหรับแต่งกายในกระบวนการผลิต จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,644.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปรณ์สำหรับแต่งกายในกระบวนการผลิต จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,644.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง