ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการแพทย์ทางเลือก)

สร้างเมื่อ 31/01/2024 16:26

Powered By EmbedPress