ข่าวปลอม รับประทานน้ำมะพร้าว เกลือ และมะนาว รวมกัน หายโควิด ภายใน 2 ชั่วโมง