ข่าวปลอม เม็ดขนุน ช่วยลดน้ำหนัก บำรุงเลือด ป้องกันโลหิตจาง และสร้างการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้