ข่าวบิดเบือน เขย่งเท้าวันละ 6 นาที ช่วยลดน้ำตาลในเลือด