ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องฝ่ายบริหารกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 3 ชั้น 3 ภายในวงเงิน 4,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 29/03/2024 10:31