ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องปริ้นเตอร์สีและขาว-ดำ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 29/03/2024 10:33