ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้และรู้เท่าทันการใช้สมุนไพรและยาสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เป็นเงินทั้งสิ้น 98,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิชาการและแผนงาน)

สร้างเมื่อ 29/03/2024 10:32