ประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน วันที่ 17-30 เม.ย. 67 (นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1 คน วันที่ 17-30 เม.ย. 67 (นายปรัชญากานต์ ประคองสันต์) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างจัดกิจกรรมสริมสร้างการมีส่วนร่วมและผลิตสื่อเพื่อให้เกิดกระเสการเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างจัดกิจกรรมสริมสร้างการมีส่วนร่วมและผลิตสื่อเพื่อให้เกิดกระเสการเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 17 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,474.29 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 17 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 3,474.29 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี มีล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,931 บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี มีล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,931 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกดของกล้ามเนื้อ (Algometer) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกดของกล้ามเนื้อ (Algometer) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,165 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,165 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง