ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งทีวี มีล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,931 บาท

สร้างเมื่อ 11/04/2024 00:41