ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างจัดกิจกรรมสริมสร้างการมีส่วนร่วมและผลิตสื่อเพื่อให้เกิดกระเสการเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 11/04/2024 09:35