ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องผู้บริหาร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 11,300 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องผู้บริหาร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 11,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบรรจุยาสเปรย์ทาพระเส้น ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เป็นเงินทั้งสิ้น 152,000 บาท (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบรรจุยาสเปรย์ทาพระเส้น ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร เป็นเงินทั้งสิ้น 152,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างทำอาร์ตเวิร์ควารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างทำอาร์ตเวิร์ควารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแอนตี้ไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแอนตี้ไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน (นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิโมไนย) เป็นเงินทั้งสิ้น 65,208.33 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน (นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิโมไนย) เป็นเงินทั้งสิ้น 65,208.33 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (26-30 พ.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (26-30 พ.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,934.95 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,934.95 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (27-31 พ.ค.67) ภายในวงเงิน 11,000 บาท

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (27-31 พ.ค.67) ภายในวงเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,510 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,510 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,712.28 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,712.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง