ข่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย Nuad Thai (Traditional Thai Massage) ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็น 1 ใน 13 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2567

ข่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย Nuad Thai (Traditional Thai Massage) ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็น 1 ใน 13 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2567

กรมฯ ร่วมแถลงข่าว “การยกระดับ ปรับค่าป่วยการ สู่ สมาร์ท อสม.”

กรมฯ ร่วมแถลงข่าว “การยกระดับ ปรับค่าป่วยการ สู่ สมาร์ท อสม.”