ข่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย Nuad Thai (Traditional Thai Massage) ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็น 1 ใน 13 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2567

สร้างเมื่อ 10/06/2024 16:40

      วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทย Nuad Thai (Traditional Thai Massage) ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเป็น 1 ใน 13 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2567 ที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเพื่อผลิตแรงงานด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยมีคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ. นนทบุรี