กรมฯ ร่วมแถลงข่าว “การยกระดับ ปรับค่าป่วยการ สู่ สมาร์ท อสม.”

สร้างเมื่อ 15/05/2024 17:09

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าว “การยกระดับ ปรับค่าป่วยการ สู่ สมาร์ท อสม.” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมแถลงข่าว ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี