ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดแรงกดของกล้ามเนื้อ (Algometer) จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องวัดแรงกดของกล้ามเนื้อ (Algometer) จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องสกัดสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบการละลายของยาแบบ 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องทดสอบการละลายของยาแบบ 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง