ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคุญของสัญญาซื้อขายเครื่องอัดบีบผงละเอียด (Roller Compactor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ 25/06/2024 13:36