ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเช่าสถานที่ในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สร้างเมื่อ 26/06/2024 16:23