กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 เมนูอาหารสมุนไพร ถวายพระสงฆ์ห่างไกลโรค

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 เมนูอาหารสมุนไพร ถวายพระสงฆ์ห่างไกลโรค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแอนตี้ไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อแอนตี้ไวรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน (นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิโมไนย) เป็นเงินทั้งสิ้น 65,208.33 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน (นางสาวสุภาภรณ์ ภูมิโมไนย) เป็นเงินทั้งสิ้น 65,208.33 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โดยวิธีการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โดยวิธีการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (26-30 พ.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (26-30 พ.ค.67) เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,934.95 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,934.95 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (27-31 พ.ค.67) ภายในวงเงิน 11,000 บาท

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (27-31 พ.ค.67) ภายในวงเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัย และพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,510 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,510 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง