เผยแพร่ข้อมูลกรอบรายการยาจากสมุนไพรที่จะจัดทำราคากลางยาจากสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่ข้อมูลกรอบรายการยาจากสมุนไพรที่จะจัดทำราคากลางยาจากสมุนไพรประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการบริหารงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มาตรการลดใช้พลังงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แนวทางเวชปฏิบัติเวชกรรมไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 และPost/Long COVID-19

แนวทางเวชปฏิบัติเวชกรรมไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 และPost/Long COVID-19

คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แบบประคับประคองแบบบูรณาการ (สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ)

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แบบประคับประคองแบบบูรณาการ (สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ)