ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (25-27 ก.ค.67)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (25-27 ก.ค.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส (Wellness Community) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รายการป้ายชุมชนเวลเนส (Wellness Community) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างออกแบบและผลิต Roll up “เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างออกแบบและผลิต Roll up “เรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร 4 ชั้น

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร 4 ชั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 5 และ ชั้น 6 จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 5 และ ชั้น 6 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อหนังสือตำรา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อหนังสือตำรา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการยาประคบ (แห้ง) 70,000 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการยาประคบ (แห้ง) 70,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ อาหารสมุนไพรถิ่น กินเป็น ไม่ป่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ อาหารสมุนไพรถิ่น กินเป็น ไม่ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 16 ระดับภาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 16 ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง