ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปรณ์สำหรับแต่งกายในกระบวนการผลิต จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,644.50 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปรณ์สำหรับแต่งกายในกระบวนการผลิต จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,644.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดนิทรรศการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิจัย พัฒนา ผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นเงินทั้งสิ้น 77,446.60 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดนิทรรศการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิจัย พัฒนา ผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นเงินทั้งสิ้น 77,446.60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดจ้างก่อสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดจ้างก่อสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างก่อสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายการจ้างก่อสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (30-31 กค.67) เป็นเงิน 8,000 บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (30-31 กค.67) เป็นเงิน 8,000 บาท โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (8-12 ก.ค.67) เป็นเงิน 50,000 บาท

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (8-12 ก.ค.67) เป็นเงิน 50,000 บาท โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (19-20 ก.ค.67) เป็นเงิน 24,000 บาท

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาให้บริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (19-20 ก.ค.67) เป็นเงิน 24,000 บาท โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดติดตั้งประตูห้องควบคุมไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 เป็นเงิน 14,445 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดติดตั้งประตูห้องควบคุมไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 เป็นเงิน 14,445 บาท โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 34,066.66 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 34,066.66 บาท โดยวิธีฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคูคลองระบายน้ำ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ภายในวงเงิน 45,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคูคลองระบายน้ำ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ภายในวงเงิน 45,000 บาท โดยวิธีฉพาะเจาะจง