ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 818,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหล่อพระพุทธรูปองค์ดำประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 818,000 บาท โดยวิธีคัดเลือก