ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 1,912,449.30 บาท โดยวิธีคัดเลือก

สร้างเมื่อ 25/06/2024 13:38