กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร ยกระดับเป็นต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภาคใต้ ตอนบน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขยาย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จ.ชุมพร ยกระดับเป็นต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภาคใต้ ตอนบน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 เมนูอาหารสมุนไพร ถวายพระสงฆ์ห่างไกลโรค

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะ 3 เมนูอาหารสมุนไพร ถวายพระสงฆ์ห่างไกลโรค

กรมการแพทย์แผนไทยฯ คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมการประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับโลก “ยาทำให้อดฝิ่น ชนิดเม็ดฟู่”

กรมการแพทย์แผนไทยฯ คว้า 2 รางวัล นวัตกรรมการประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับโลก “ยาทำให้อดฝิ่น ชนิดเม็ดฟู่”

กรมแพทย์แผนไทยฯแนะ ใช้ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด 19 ย้ำ ผู้ป่วยใช้ยา “ฟ้าทะลายโจร” รักษาได้

กรมแพทย์แผนไทยฯแนะ ใช้ภูมิปัญญาไทย สู้ภัยโควิด 19 ย้ำ ผู้ป่วยใช้ยา “ฟ้าทะลายโจร” รักษาได้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะกลุ่มวัยแรงงาน ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ให้ห่างไกลโรค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะกลุ่มวัยแรงงาน ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ให้ห่างไกลโรค เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ