การบริการด้านการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรือนเจ้าพระยาพิศณุประสาทเวช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาลาดกระบัง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 9 จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 12 จังหวัดพัทลุง