โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร

“ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

 1. บริการตรวจ วินิจฉัย ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
  บริการตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ มีการ Consult ร่วมกับสหวิชาชีพ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
 2. บริการยาสมุนไพร
  บริการยาสมุนไพรทั้งยาสมุนไพรเดี่ยว และยาสมุนไพรตำรับทุกรูปแบบ ทั้งยาสำหรับรับประทาน และยาสำหรับใช้ภายนอก อีกทั้งยังมียาปรุงเฉพาะรายที่ใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย และตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
 3. หัตถการทางการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ทางเลือก
  บริการหัตถการ คือ การใช้มือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการรักษา/ดูแลสุขภาพ เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การพอกยา การแช่ยา การทับหม้อเกลือ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการรักษาด้วยหัตถการการแพทย์พื้นบ้าน เช่น การบ่งต้อด้วยหนามหวายขม เป็นต้น และการรักษาด้วยหัตถการการแพทย์ทางเลือก เช่น การผ่าตัดเทียม/การกดจุดสลายพังผืด เป็นต้น
 4. การให้บริการ DTAM TELEMEDICINE
  บริการผ่านระบบการแพทย์แผนไทยทางไกล เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่หน่วยบริการ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง

เวลาทำการ : วันจันทร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

โทร 077-979262 หรือ LINE ID : panthai11

ที่อยู่ : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร 115 หมู่ที่ 4 ตำบบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000