โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง

“ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน”

ตรวจ วินิจฉัย รักษากลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต และตา

บริการ

  • ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร
  • พอกเข่า พอกตา บรรเทาอาการปวด

เวลาทำการ : วันจันทร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา : 08.30 – 15.30 น.

โทร. 095-9417155

ที่อยู่ : 13 หมู่ 9 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 (ติดกับวัดท่าโทก)