โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

“ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน”

ตรวจ วินิจฉัย รักษากลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต ตา และกัญชาทางการแพทย์

บริการ

  • ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร
  • นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
  • นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
  • นวดตัวเพื่อสุขภาพ
  • ประคบเพื่อสุขภาพ
  • อบไอน้ำสมุนไพร
  • บ่งต้อด้วยหนามหวาย
  • คลินิกนับหนึ่ง Harm reduction (บำบัดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทย
  • สุขสำราญนิทราคลินิก

เวลาทำการ : วันจันทร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา : 08.30 – 15.30 น.

โทร. 042-180880 และ 096-3802488

ที่อยู่ : 122/2 หมู่8 บ้านหนองใหญ่ อาคาร รพ.การแพทย์แผนไทยฯ (สสอ.เมืองอุดรธานี เดิม) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000