โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขต 9 จังหวัดสุรินทร์

การบริการมีดังนี้

 • คลินิกโรคทั่วไป
 • คลินิกบ่งต้อด้วยหนามหวาย
 • คลินิกสุขสำราญนิทรา
 • คลินิกภาวะลองโควิด
 • คลินิดข้อเข่าเสื่อม
 • คลินิกกัญชา

การให้การรักษา

 • ตรวจรักษา-จ่ายยาสมุนไพร โรคทั่วไป
 • ตรวจรักษา-จ่ายยา กัญชา
 • น้ำมันกัญชา(อ.เดชา)
 • ยาแผนไทยผสมกัญชา 15 ตำรับ
 • หัตการบ่งต้อด้วยหนามหวาย

สิทธิที่ใช้ได้

 1. ชำระเงินทั่วไป
 2. สิทธิเบิกต้นสังกัด
 3. สิทธิรัฐวิสาหกิจ

***(ค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท)

วันและเวลาทำการ

จันทร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

เปิด 08.30 น. – 16.30 น. (ปิดรับคิว 15.30 น.)

ติดต่อ : 092-3920402 ,044-514356

รพ.แพทย์แผนไทยฯ เขต 9 สุรินทร์

ไลน์ : 092-3920402

ที่อยู่ : เลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์