โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน”

ตรวจ วินิจฉัย รักษากลุ่มโรค และอาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบสืบพันธุ์

บริการ

  • ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร

  • นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

  • นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

  • ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

  • นวดตัวเพื่อสุขภาพ

  • ประคบเพื่อสุขภาพ

  • อบไอน้ำสมุนไพร

  • กักน้ำมัน

  • พอกยาสมุนไพร

เวลาทำการ : วันจันทร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา : 08.30 – 15.30 น.

โทร. 084-215 5019

ที่อยู่ : เขตพื้นที่วัดสมานรัตนาราม คูหาที่ 1/8 และ 1/9 หมู่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000