โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาลาดกระบัง

“ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน”

ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคทั่วไปกลุ่มโรคและอาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
ระบบทางเดินปัสสาวะ มะเร็ง และตา

บริการ

 • ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร
 • นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค
 • พอกยาด้วยสมุนไพร
 • นวดตัวเพื่อสุขภาพ
 • อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • มะเร็ง
 • ข้อเข่าเสื่อม
 • ไมเกรน
 • สะเก็ดเงิน
 • เบาหวาน
 • ภูมิแพ้
 • มารดาหลังคลอด
 • บ่งต้อด้วยหนามหวาย
 • รับยาทางไปรษณีย์

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์

หยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 8.30- 15.30 น.

โทร : 061-5624436

สถานที่ :  681/8 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520