ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

“ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน”

ตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคทางแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน เช่น กลุ่มโรค และ อาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิต

อีกทั้งมีคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตาและคลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนต้น

บริการ

  • ซักประวัติตรวจร่างกาย และ จ่ายยาสมุนไพร

  • นวด และ ประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค

  • พอกยาด้วยสมุนไพร

  • แช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพร

  • นวดตัวเพื่อสุขภาพ

  • สุมยาสมุนไพร

  • บ่งต้อด้วยหนามหวาย

  • ฝังเข็ม

ครอบแก้ว

บริการตรวจรักษาและจ่ายยาสมุนไพรผ่านระบบออนไลน์  

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์

หยุดเพราะวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 07.30 – 16.00 น.

โทร : 02-5902606 , 02-5911964

สถานที่ : อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข และ การแพทย์ไทย(เรือนไทย) กระทรวงสาธารณสุข