ศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่ตั้ง : DPU Wellness Center

110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรติดต่อ/นัดรักษา : 065-504-5678

วันเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

(หยุดทุกวันเสาร์/อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การให้บริการ/หัตถการที่เปิดบริการ  : วิตามินบำบัด คีเลชั่นบำบัด โฮมีโอพาธีย์ ฝังเข็ม ครอบแก้ว กดจุดคลายพังผืด ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย และคลินิกกัญชาทางการแพทย์

วิตามินบำบัด

Mayer Cocktail Solution

การครอบกระปุก

(การครอบแก้ว) Cupping

คีเลชันบำบัด

Chelation Therapy

การกดจุดคลายพังผืด

-

โฮมีโอพาธีย์

-

นวดปรับสมดุลโครงสร้างร้างกาย

-

การฝังเข็ม

Acupuncture

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

-