รหัสยาแผนไทย 24 หลัก

สถาบันการแพทย์แผนไทย
ครั้งประจำเดือนจำนวนรายการรหัสยาที่กำหนดจำนวนรายการรหัสยาที่ยกเลิกหมายเหตุ
เดี่ยวตำรับรวมเดี่ยวตำรับรวม
ครั้งที่ 1ประจำเดือน มิ.ย. 25549,37226,82036,1926-6 ดาวน์โหลด (308 downloads )
ครั้งที่ 2ประจำเดือน ก.ย. 25545591146112 ดาวน์โหลด (65 downloads )
ครั้งที่ 3ประจำเดือน ต.ค. 255440671071-1 ดาวน์โหลด (63 downloads )
ครั้งที่ 4ประจำเดือน พ.ย. 2554206282--- ดาวน์โหลด (59 downloads )
ครั้งที่ 5ประจำเดือน ธ.ค. 25544567112-55 ดาวน์โหลด (59 downloads )
ครั้งที่ 6ประจำเดือน ม.ค. 2555369--- ดาวน์โหลด (63 downloads )
ครั้งที่ 7ประจำเดือน มี.ค. 2555161430--- ดาวน์โหลด (54 downloads )
ครั้งที่ 8ประจำเดือน เม.ย. 2555142943--- ดาวน์โหลด (63 downloads )
ครั้งที่ 9ประจำเดือน พ.ค. 2555264773459 ดาวน์โหลด (158 downloads )
ครั้งที่ 10ประจำเดือน มิย. 25551844628311 ดาวน์โหลด (55 downloads )
ครั้งที่ 11ประจำเดือน ก.ค. 2555283765--- ดาวน์โหลด (50 downloads )
ครั้งที่ 12ประจำเดือน ส.ค. 255519537233 ดาวน์โหลด (47 downloads )
ครั้งที่ 13ประจำเดือน ก.ย. 2555-55--- ดาวน์โหลด (55 downloads )
ครั้งที่ 14ประจำเดือน ต.ค. 2555173249--- ดาวน์โหลด (56 downloads )
ครั้งที่ 15ประจำเดือน ธ.ค. 2555121628213 ดาวน์โหลด (49 downloads )
ครั้งที่ 16ประจำเดือน ม.ค. 255611435422527 ดาวน์โหลด (53 downloads )
ครั้งที่ 17ประจำเดือน ก.พ. 2556 81725 -2 2 ดาวน์โหลด (62 downloads )
ครั้งที่ 18ประจำเดือน มี.ค. 2556 16 7 1- 1 ดาวน์โหลด (55 downloads )
ครั้งที่ 19ประจำเดือน เม.ย. 25569 2433 2 1 3 ดาวน์โหลด (87 downloads )
ครั้งที่ 20ประจำเดือน พ.ค. 255664349-11 ดาวน์โหลด (61 downloads )
ครั้งที่ 21ประจำเดือน มิ.ย. 25561616321-111 ดาวน์โหลด (60 downloads )
ครั้งที่ 22ประจำเดือน ก.ค. 2556279-11 ดาวน์โหลด (51 downloads )
ครั้งที่ 23ประจำเดือน ต.ค. 255610818-11 ดาวน์โหลด (62 downloads )
ครั้งที่ 24ประจำเดือน พ.ย. 2556382462112 เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (67 downloads )
ครั้งที่ 25ประจำเดือน มี.ค. 25572129501-1 ดาวน์โหลด (26 downloads )
ครั้งที่ 26ประจำเดือน ก.ย. 2557 34139 173 17 23 40 ดาวน์โหลด (22 downloads )
ครั้งที่ 27ประจำเดือน ธ.ค. 2557113149211 ดาวน์โหลด (25 downloads )
ครั้งที่ 28ประจำเดือน มี.ค. 25583093123369 ดาวน์โหลด (21 downloads )
ครั้งที่ 29ประจำเดือน มิ.ย. 25582858867916 ดาวน์โหลด (24 downloads )
ครั้งที่ 30ประจำเดือน ส.ค. 2558106474--- ดาวน์โหลด (23 downloads )
ครั้งที่ 31ประจำเดือน ม.ค. 25596546031215 ดาวน์โหลด (21 downloads )
ครั้งที่ 32ประจำเดือน เม.ย. 2559------ ดาวน์โหลด (21 downloads )
ครั้งที่ 33ประจำเดือน พ.ค. 2559------ ดาวน์โหลด (25 downloads )
ครั้งที่ 34ประจำเดือน มิ.ย. 2559------ ดาวน์โหลด (21 downloads )
ครั้งที่ 35ประจำเดือน ก.ค. 2559------ ดาวน์โหลด (20 downloads )
ครั้งที่ 36ประจำเดือน ส.ค. 255933235--- ดาวน์โหลด (23 downloads )
ครั้งที่ 37ประจำเดือน ก.ย. 2559------ ดาวน์โหลด (24 downloads )
ครั้งที่ 38ประจำเดือน ต.ค. 2559313162  -- ดาวน์โหลด (25 downloads )
ครั้งที่ 39ประจำเดือน พ.ย. 2559------ ดาวน์โหลด (11 downloads )
ครั้งที่ 40ประจำเดือน ธ.ค. 2559------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 41ประจำเดือน ม.ค. 2560------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 42ประจำเดือน ก.พ. 2560------ ดาวน์โหลด (10 downloads )
ครั้งที่ 43ประจำเดือน มี.ค. 25606224430692231 ดาวน์โหลด (11 downloads )
ครั้งที่ 44ประจำเดือน เม.ย. 2560------ ดาวน์โหลด (11 downloads )
ครั้งที่ 45ประจำเดือน พ.ค. 2560------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 46ประจำเดือน มิ.ย. 2560------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 47ประจำเดือน ก.ค. 2560------ ดาวน์โหลด (11 downloads )
ครั้งที่ 48ประจำเดือน ส.ค. 2560------ ดาวน์โหลด (9 downloads )
ครั้งที่ 49ประจำเดือน ก.ย. 2560------ ดาวน์โหลด (7 downloads )
ครั้งที่ 50ประจำเดือน ต.ค. 2560------ ดาวน์โหลด (10 downloads )
ครั้งที่ 51ประจำเดือน พ.ย. 2560752212965813 ดาวน์โหลด (11 downloads )
ครั้งที่ 52ประจำเดือน ธ.ค. 2560------ ดาวน์โหลด (7 downloads )
ครั้งที่ 53ประจำเดือน ม.ค. 2561------ ดาวน์โหลด (9 downloads )
ครั้งที่ 54ประจำเดือน ก.พ. 2561------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 55ประจำเดือน มี.ค. 2561------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 56ประจำเดือน เม.ย. 2561------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 57ประจำเดือน พ.ค. 2561------ ดาวน์โหลด (8 downloads )
ครั้งที่ 58ประจำเดือน มิ.ย. 256177127204212546 ดาวน์โหลด (13 downloads )
ครั้งที่ 59ประจำเดือน ก.ค. 2561------ ดาวน์โหลด (12 downloads )
ครั้งที่ 60ประจำเดือน ส.ค. 2561------ ดาวน์โหลด (10 downloads )
ครั้งที่ 61ประจำเดือน ก.ย. 2561642182824610
ครั้งที่ 62ประจำเดือน ต.ค. 2561------
ครั้งที่ 63ประจำเดือน พ.ย. 2561------
ครั้งที่ 64ประจำเดือน ธ.ค. 2561105363---
ครั้งที่ 65ประจำเดือน ม.ค. 2562------
ครั้งที่ 66ประจำเดือน ก.พ. 2562------
ครั้งที่ 67ประจำเดือน มี.ค. 2562205979---
ครั้งที่ 68ประจำเดือน เม.ย. 2562------
ครั้งที่ 69ประจำเดือน พ.ค. 2562------
ครั้งที่ 70ประจำเดือน มิ.ย. 2562101121---
ครั้งที่ 71ประจำเดือน ก.ค. 2562107383---
ครั้งที่ 72ประจำเดือน ก.ค. 2562------
ครั้งที่ 73ประจำเดือน ก.ย. 256211516---
ครั้งที่ 74ประจำเดือน ต.ค. 2562------
ครั้งที่ 75ประจำเดือน พ.ย. 256241620---
ครั้งที่ 76ประจำเดือน ธ.ค. 2562------
ครั้งที่ 77ประจำเดือน ม.ค. 25631447-1-1
ครั้งที่ 78ประจำเดือน ก.พ. 2563710----
ครั้งที่ 79ประจำเดือน มี.ค. 2563------
ครั้งที่ 80ประจำเดือน เม.ย. 256321719---
ครั้งที่ 81ประจำเดือน พ.ค. 2563------
ครั้งที่ 82ประจำเดือน มิ.ย. 2563------
ครั้งที่ 83ประจำเดือน ก.ค. 256325116141---
ครั้งที่ 84ประจำเดือน ส.ค. 2563156---
ครั้งที่ 85ประจำเดือน ก.ย. 2563------
ครั้งที่ 86ประจำเดือน ต.ค. 2563134659---
ครั้งที่ 87ประจำเดือน พ.ย. 2563233760---
ครั้งที่ 88ประจำเดือน ธ.ค. 2563213758---
ครั้งที่ 89ประจำเดือน ม.ค. 2564------
ครั้งที่ 90ประจำเดือน ก.พ. 256441418---
ครั้งที่ 91ประจำเดือน มี.ค. 2564133346---
ครั้งที่ 92ประจำเดือน เม.ย. 256446468527
ครั้งที่ 93ประจำเดือน พ.ค. 2564------
ครั้งที่ 94ประจำเดือน มิ.ย. 256472532---
ครั้งที่ 95ประจำเดือน ก.ค. 2564------
ครั้งที่ 96ประจำเดือน ส.ค. 2564178299---
ครั้งที่ 97ประจำเดือน ก.ย. 256451722---
ครั้งที่ 98ประจำเดือน ต.ค. 2564------
ครั้งที่ 99ประจำเดือน พ.ย. 256452631---
ครั้งที่ 100ประจำเดือน ธ.ค. 2564------
ครั้งที่ 101ประจำเดือน ม.ค. 256543135---
ครั้งที่ 102ประจำเดือน ก.พ. 256515109124---
ครั้งที่ 103ประจำเดือน มี.ค. 2565221133---
ครั้งที่ 104ประจำเดือน เม.ย. 256571623---
ครั้งที่ 105ประจำเดือน พ.ค. 2565------
ครั้งที่ 106ประจำเดือน มิ.ย. 2565223-----
ครั้งที่ 107ประจำเดือน ก.ค. 2565------
ครั้งที่ 108ประจำเดือน ส.ค. 2565144963---
ครั้งที่ 109ประจำเดือน ก.ย. 256546-64---
ครั้งที่ 110ประจำเดือน ต.ค. 256513940---
ครั้งที่ 111ประจำเดือน พ.ย. 256529101130---
ครั้งที่ 112ประจำเดือน ธ.ค. 2565155065---
ครั้งที่ 113ประจำเดือน ม.ค. 2566105565---
ครั้งที่ 114ประจำเดือน ก.พ. 25661225373-3
ครั้งที่ 115ประจำเดือน มี.ค. 2566183856---
ครั้งที่ 116ประจำเดือน เม.ย. 2566------
ครั้งที่ 117ประจำเดือน พ.ค. 25662546----
ครั้งที่ 118ประจำเดือน มิ.ย. 256694453--- ดาวน์โหลด (14 downloads )
ครั้งที่ 119ประจำเดือน ก.ค. 2566-------
ครั้งที่ 120ประจำเดือน ส.ค. 2566-------
ครั้งที่ 121ประจำเดือน ก.ย. 256672936--- ดาวน์โหลด (14 downloads )
ครั้งที่ 122ประจำเดือน ต.ค. 2566------ ดาวน์โหลด (9 downloads )
ครั้งที่ 123ประจำเดือน พ.ย. 2566------ ดาวน์โหลด (85 downloads )
ครั้งที่ 124ประจำเดือน ธ.ค. 25661957---- ดาวน์โหลด (112 downloads )
ครั้งที่ 125ประจำเดือน ม.ค. 256731107138--- ดาวน์โหลด (272 downloads )
จำนวนรายการรหัสยาที่กำหนด จำนวนรายการรหัสยาที่ยกเลิก ข้อมูลรวมทั้งหมด
เดี่ยว | 10,604
ตำรับ | 30,479
รวม | 41,083
เดี่ยว | 130
ตำรับ | 163
รวม | 293

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ครั้ง

ประจำเดือน

จำนวนรายการ

รหัสยาที่กำหนด

จำนวนรายการ

รหัสยาที่ยกเลิก

หมายเหตุ

เดี่ยว

ตำรับ

รวม

เดี่ยว

ตำรับ

รวม

1

ประจำเดือน มิ.ย. 2554

9372

26820

36192

6

-

6

ดาวน์โหลด

2

ประจำเดือน ก.ย. 2554

55

91

146

1

1

2

ดาวน์โหลด

3

ประจำเดือน ต.ค. 2554

40

67

107

1

-

1

ดาวน์โหลด

4

ประจำเดือน พ.ย. 2554

20

62

82

-

-

-

ดาวน์โหลด

5

ประจำเดือน ธ.ค. 2554

45

67

82

-

-

-

ดาวน์โหลด

6

ประจำเดือน ม.ค. 2555

3

6

9

-

-

-

ดาวน์โหลด

7

ประจำเดือน มี.ค. 2555

16

14

30

-

-

-

ดาวน์โหลด

8

ประจำเดือน เม.ย. 2555

14

29

43

-

-

-

ดาวน์โหลด

9

ประจำเดือน พ.ค. 2555

26

47

73

4

5

9

ดาวน์โหลด

10

ประจำเดือน มิ.ย. 2555

18

44

62

8

3

11

ดาวน์โหลด

11

ประจำเดือน ก.ค. 2555

28

37

65

-

-

-

ดาวน์โหลด

12

ประจำเดือน ส.ค. 2555

19

53

72

3

-

3

ดาวน์โหลด

13

ประจำเดือน ก.ย. 2555

-

5

5

-

-

-

ดาวน์โหลด

14

ประจำเดือน ต.ค. 2555

17

32

49

-

-

-

ดาวน์โหลด

15

ประจำเดือน ธ.ค. 2555

12

16

28

2

1

3

ดาวน์โหลด

16

ประจำเดือน ม.ค. 2556

11

43

54

2

25

27

ดาวน์โหลด

17

ประจำเดือน ก.พ. 2556

8

17

25

-

2

2

ดาวน์โหลด

18

ประจำเดือน มี.ค. 2556

1

6

7

1

-

1

ดาวน์โหลด

19

ประจำเดือน เม.ย. 2556

9

24

33

2

1

3

ดาวน์โหลด

20

ประจำเดือน พ.ค. 2556

6

43

49

0

1

1

ดาวน์โหลด

21

ประจำเดือน มิ.ย. 2556

16

16

32

10

1

11

ดาวน์โหลด

22

ประจำเดือน ก.ค. 2556

2

7

9

-

1

1

ดาวน์โหลด

23

ประจำเดือน ต.ค. 2556

10

8

18

-

1

1

ดาวน์โหลด

24

ประจำเดือน พ.ย. 2556

38

24

62

1

1

2

ดาวน์โหลด

25

ประจำเดือน มี.ค. 2557

21

29

50

1

-

1

ดาวน์โหลด

26

ประจำเดือน ก.ย. 2557

34

139

173

17

23

40

ดาวน์โหลด

27

ประจำเดือน ธ.ค. 2557

11

3

14

9

2

11

ดาวน์โหลด

28

ประจำเดือน มี.ค. 2558

30

93

123

3

6

9

ดาวน์โหลด

29

ประจำเดือน มิ.ย. 2558

28

58

86

7

9

16

ดาวน์โหลด

30

ประจำเดือน ส.ค. 2558

10

64

74

-

-

-

ดาวน์โหลด

31

ประจำเดือน ม.ค. 2599

6

54

60

3

12

15

ดาวน์โหลด

32

ประจำเดือน เม.ย 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

33

ประจำเดือน พ.ค. 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

34

ประจำเดือน มิ.ย. 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

35

ประจำเดือน ก.ค. 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

36

ประจำเดือน ส.ค. 2559

3

32

35

-

-

-

ดาวน์โหลด

37

ประจำเดือน ก.ย. 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

38

ประจำเดือน ต.ค. 2559

31

31

62

-

-

-

ดาวน์โหลด

39

ประจำเดือน พ.ย. 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

40

ประจำเดือน ธ.ค. 2559

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

41

ประจำเดือน ม.ค. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

42

ประจำเดือน ก.พ. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

43

ประจำเดือน มี.ค. 2560

62

244

306

9

22

31

ดาวน์โหลด

44

ประจำเดือน เม.ย. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

45

ประจำเดือน พ.ค. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

46

ประจำเดือน มิ.ย. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

47

ประจำเดือน ก.ค. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

48

ประจำเดือน ส.ค. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

49

ประจำเดือน ก.ย. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

50

ประจำเดือน ต.ค. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

51

ประจำเดือน พ.ย. 2560

75

221

296

5

8

13

ดาวน์โหลด

52

ประจำเดือน ธ.ค. 2560

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

53

ประจำเดือน ม.ค. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

54

ประจำเดือน ก.พ. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

55

ประจำเดือน มี.ค. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

56

ประจำเดือน เม.ย. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

57

ประจำเดือน พ.ค. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

58

ประจำเดือน มิ.ย. 2561

77

127

204

21

25

46

ดาวน์โหลด

59

ประจำเดือน ก.ค. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

60

ประจำเดือน ส.ค. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

61

ประจำเดือน ก.ย. 2561

64

218

282

4

6

10

ดาวน์โหลด

62

ประจำเดือน ต.ค. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

63

ประจำเดือน พ.ย. 2561

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

64

ประจำเดือน ธ.ค. 2561

10

53

63

-

-

-

ดาวน์โหลด

65

ประจำเดือน ม.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

66

ประจำเดือน ก.พ. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

67

ประจำเดือน มี.ค. 2562

20

59

79

-

-

-

ดาวน์โหลด

68

ประจำเดือน เม.ย. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

69

ประจำเดือน พ.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

70

ประจำเดือน มิ.ย. 2562

10

11

21

-

-

-

ดาวน์โหลด

71

ประจำเดือน ก.ค. 2562

10

73

83

-

-

-

ดาวน์โหลด

72

ประจำเดือน ส.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

73

ประจำเดือน ก.ย. 2562

1

15

16

-

-

-

ดาวน์โหลด

74

ประจำเดือน ต.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

75

ประจำเดือน พ.ย. 2562

4

16

20

-

-

-

ดาวน์โหลด

76

ประจำเดือน ธ.ค. 2562

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

77

ประจำเดือน ม.ค. 2563

14

47

-

1

-

1

ดาวน์โหลด

78

ประจำเดือน ก.พ. 2563

7

10

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

79

ประจำเดือน มี.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

80

ประจำเดือน เม.ย. 2563

2

17

19

-

-

-

ดาวน์โหลด

81

ประจำเดือน พ.ค. 2563

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

82

ประจำเดือน มิ.ย. 2563

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

83

ประจำเดือน ก.ค. 2563

25

116

141

-

-

-

ดาวน์โหลด

84

ประจำเดือน ส.ค. 2563

1

5

6

-

-

-

ดาวน์โหลด

85

ประจำเดือน ก.ย. 2563

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

86

ประจำเดือน ต.ค. 2563

13

46

59

-

-

-

ดาวน์โหลด

87

ประจำเดือน พ.ย. 2563

23

37

60

-

-

-

ดาวน์โหลด

88

ประจำเดือน ธ.ค. 2563

21

37

58

-

-

-

ดาวน์โหลด

89

ประจำเดือน ม.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

90

ประจำเดือน ก.พ. 2564

4

14

18

-

-

-

ดาวน์โหลด

91

ประจำเดือน มี.ค. 2564

13

33

46

-

-

-

ดาวน์โหลด

92

ประจำเดือน เม.ย. 2564

4

64

68

-

-

-

ดาวน์โหลด

93

ประจำเดือน พ.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

94

ประจำเดือน มิ.ย. 2564

7

25

32

-

-

-

ดาวน์โหลด

95

ประจำเดือน ก.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

96

ประจำเดือน ส.ค. 2564

17

82

99

-

-

-

ดาวน์โหลด

97

ประจำเดือน ก.ย. 2564

5

17

22

-

-

-

ดาวน์โหลด

98

ประจำเดือน ต.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

99

ประจำเดือน พ.ย. 2564

5

26

31

-

-

-

ดาวน์โหลด

100

ประจำเดือน ธ.ค. 2564

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

101

ประจำเดือน ม.ค. 2565

4

31

35

-

-

-

ดาวน์โหลด

102

ประจำเดือน ก.พ. 2565

15

1092

124

-

-

-

ดาวน์โหลด

103

ประจำเดือน มี.ค. 2565

22

11

33

-

-

-

ดาวน์โหลด

104

ประจำเดือน เม.ย. 2565

7

16

23

-

-

-

ดาวน์โหลด

105

ประจำเดือน พ.ค. 2565

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

106

ประจำเดือน มิ.ย. 2565

22

30

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

107

ประจำเดือน ก.ค. 2565

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

108

ประจำเดือน ส.ค. 2565

14

49

63

-

-

-

ดาวน์โหลด

109

ประจำเดือน ก.ย. 2565

4

60

64

-

-

-

ดาวน์โหลด

110

ประจำเดือน ต.ค. 2565

1

39

40

-

-

-

ดาวน์โหลด

111

ประจำเดือน พ.ย. 2565

29

101

130

-

-

-

ดาวน์โหลด

112

ประจำเดือน ธ.ค. 2565

15

50

65

-

-

-

ดาวน์โหลด

113

ประจำเดือน ม.ค. 2566

10

55

65

-

-

-

ดาวน์โหลด

114

ประจำเดือน ก.พ. 2566

12

25

37

3

-

3

ดาวน์โหลด

115

ประจำเดือน มี.ค. 2566

18

38

56

-

-

-

ดาวน์โหลด

116

ประจำเดือน เม.ย. 2566

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

117

ประจำเดือน พ.ค. 2566

25

46

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

118

ประจำเดือน มิ.ย. 2566

9

44

53

-

-

-

ดาวน์โหลด

119

ประจำเดือน ก.ค. 2566

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

120

ประจำเดือน ส.ค. 2566

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

121

ประจำเดือน ก.ย. 2566

7

29

36

-

-

-

ดาวน์โหลด

122

ประจำเดือน ต.ค. 2566

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

123

ประจำเดือน พ.ย. 2566

-

-

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

124

ประจำเดือน ธ.ค. 2566

19

57

-

-

-

-

ดาวน์โหลด

รวม

10,573

30,372

40,945

130

163

293

ข้อมูลครั้งที่

1-124

ดาวน์โหลด