แนวทางการตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะข้อไหล่ติดด้วยการแพทย์แผนไทย

สร้างเมื่อ 01/11/2023 13:38