กิจกรรม “กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันแห่งความรัก และโอบอุ้มสังคมไทย”

สร้างเมื่อ 15/02/2024 09:21

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันแห่งความรัก และโอบอุ้มสังคมไทย” โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับระบบสุขภาพของไทยทุกมิติ ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชน ให้ได้รับบริการที่ครบวงจร มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว มีทางเลือกในการเข้ารับการดูแลรักษาที่เหมาะสม สามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ ทุกหน่วยบริการ โดยมุ่งเป้าหมายสำคัญในการสร้าง “สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย” ณ บริเวณโถง อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรว สาธารณสุข จ. นนทบุรี